Uran 235

/ rezidenční skupina bazmek entertainment /

::::::::::::::::::::::for english scroll down::::::::::::::::::::::::::::::::::::

autorská inscenace uměleckého uskupení bazmek entertainment

Uran 235 je těžkej prvek. Tak těžkej, že se rozpadá.

Asi všichni jsme slyšeli o Černobylu. O Marie Curie. O atomových bombách. Ale co o nich víme a co to pro nás znamená? Jak nacházet lehkost i při vědomí, že na světě existují tlačítka, která jedním stisknutím mohou způsobit jadernou katastrofu? Dá se vůbec vyrovnat se skutečností, že tuto neskutečnou sílu mají na povel tak omylné bytosti, jakými jsou lidé? A myslíte, že je pravděpodobnější, že vás posere holub, nebo že nastane jaderný konflikt?

Názor na jadernou energii dokáže rozštěpit celé národy i kontinenty…

 

Realizační tým

scénář > Patrik Boušek, Anna Prstková, Eva Lietavová
dramaturgie > Patrik Boušek, Anna Prstková
režie > Eva Lietavová
hrají > Klára Bulantová, Petr Hanák, Hynek Tajovský
hudba > Ryba, Jonáš Svoboda
kostýmy > Anna Prstková
camera obscura > Radim Konečný, Josef Žárský
asistentka dramaturgie > Ludmila Rousová
produkce a marketing > Andrea Polnická, Lucie Ošmerová, Oleksandra Surkova, Alexandra Benkeová

překlad titulků > Iva Heribanová

https://www.bazmek-entertainment.cz/

bazmek entertainment je rezidenční skupinou zóny nezávislého umění CO.LABS.

 

Cena vstupného s KMDB kartičkou je 100 Kč.

........................................................................

ENG

Uranium 235

original production by the artistic group bazmek entertainment

Uranium 235 is a heavy element. So heavy it disintegrates.

We’ve probably all heard about Chernobyl. About Marie Curie. About atomic bombs. But what do we know about them and what does that mean for us? How do we find lightness knowing there are buttons in the world that can cause a nuclear disaster with a single push? Is it even possible to cope with the fact that this incredible power is at command of such fallible beings as humans? What do you think, is it more likely to get shit on by a pigeon or that nuclear conflict will arise?

Entire nations and continents can be split by an opinion on nuclear energy…

 

Team

script > Patrik Boušek, Anna Prstková, Eva Lietavová
dramaturgy > Patrik Boušek, Anna Prstková
director > Eva Lietavová
cast > Klára Bulantová, Petr Hanák, Hynek Tajovský
music > Ryba, Jonáš Svoboda
costumes > Anna Prstková
camera obscura > Radim Konečný, Josef Žárský
assistant dramaturge > Ludmila Rousová
production and marketing > Andrea Polnická, Lucie Ošmerová, Oleksandra Surkova, Alexandra Benkeová

english subtitles > Iva Heribanová

Nejbližší termíny

Uran 235
/ rezidenční skupina bazmek entertainment /
25 / 02 / 2024 ~ 19 / 30 ~ CO.LABS
CO.LABS
VSTUPENKY
Uran 235
/ rezidenční skupina bazmek entertainment /
26 / 03 / 2024 ~ 19 / 30 ~ CO.LABS
CO.LABS
VSTUPENKY